Facebook Alamode

Xin chào tất cả mọi người, cùng các học viên của trung tâm Alamode. Hiện nay trung tâm đã dừng khóa học cắt may online. Nên facebook Học may online sẽ đổi tên thành: Alamode

Trên Fanpage của Alamode sẽ cập nhật thông tin về khóa học, chia sẻ kiến thức xung quanh Cắt May và thiết kế thời trang cho mọi người cùng tham khảo, thảo luận

Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button