Cắt May ALA Tuyên bố bản quyền

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ trường hợp có quy định khác, chúng tôi hoặc các công ty cùng tập đoàn của chúng tôi có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang này và tài liệu đăng tải trên Trang (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã html và các nút) (“Nội dung”). Những quyền này bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền đối với cơ sở dữ liệu, tên thương mại và nhãn hiệu.

Bạn chỉ có thể xem, in và sử dụng Trang và Nội dụng nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi và các công ty cùng tập đoàn có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang và Nội dung đó; bạn phải tuân thủ những hạn chế sau đây khi sử dụng Trang và Nội dung đó. Bạn không được:

  • Gỡ bỏ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác chứa trong Nội dung;
  • Sử dụng Nội dung từ Trang theo cách có thể vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba; hoặc
  • Sao chép, chỉnh sửa, thực hiện, công bố, phân phát, tuyên truyền, phát thanh, trao đổi với công chúng hoặc truyền bá cho bên thứ ba hoặc khai thác Trang này và/hoặc Nội dung nhằm mục đích thương mại mà không được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

Chúng tôi có toàn quyền đối với tên miền https://alamode.vn và tất cả các miền và miền phụ liên quan, tên “alamode”, logo và các nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi, tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu. Các nhãn hiệu, sản phẩm và tên công ty khác được dành riêng cho chủ sở hữu hoặc đơn vị cấp phép tương ứng.

Mọi hành vi vi phạm bản quyền như coppy nội dung, hình ảnh, video ( đặc biệt là video khóa học), PDFs sẽ bị ALA tố cáo lên DMCA, Google, Pháp Luật tùy theo mức độ nặng nhẹ mà không cần báo trước

Bản quyền khóa học

ala1coban

ala1chuyennghiep

ala1nangcao

ala1sothich

ala1dienhoathoitrang

ala1vest

ala1vay

ala1giadinh

Chi tiết liên hệ Cắt may ALA

Điện thoại  0915362256

Địa chỉ Cắt May alamode: 35 ngõ 86 Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 100000

Lat: 21.0367997

Log: 105.7962703

email:tuvan@alamode.vn

gmail: ala1thanhthom@gmail.com