ư vấn mở xưởng may vừa và nhỏ Hướng dẫn chọn – phân biệt vải, giới thiệu nguồn vải tốt Giao lưu với các chuyên gia trong ngành may là giám đốc, trưởng phòng các doanh nghiệp nhằm học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác

 1. Tư vấn mở xưởng may vừa và nhỏ
 2. Hướng dẫn chọn – phân biệt vải, giới thiệu nguồn vải tốt
 3. Giao lưu với các chuyên gia trong ngành may là giám đốc, trưởng phòng các doanh nghiệp nhằm học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác
 1. Cầm tay chỉ việc. Học thực hành – Vừa học vừa thực hành và làm việc thực tế tại phòng mẫu của ALA
 2. Các buổi kiến tập thực tế tại phòng mẫu, xưởng may
 3. Học ngoại khóa: chọn vải và phân tích mẫu các hãng thời trang hàng đầu tại các cửa hàng và trung tâm thương mại
 1. Học TẤT TẦN TẬT các mẫu thời trang – Làm chủ các xu hướng thời trang mới nhất
 2. Các buổi ngoại khoá thực tế tại phòng mẫu, xưởng may – nhận biết xu thế thời trang trong thời gian tiếp theo
 3. Thiết kế rập 3D
 4. Đào tạo thiết kế trên phần mềm Gerber – Lectra – Optitex
 1. Mọi công cụ học tập may mặc đều được hỗ trợ miễn phí, đầy đủ.
 2. Dụng cụ hiện đại, phần mềm đang được áp dụng tại các công ty hiện hành
 1. Mọi công cụ học tập may mặc đều được hỗ trợ miễn phí, đầy đủ.
 2. Dụng cụ hiện đại, phần mềm đang được áp dụng tại các công ty hiện hành